HMB

HMB inak povedané aj, ako hydroxy-beta-methylbutytrát je jedným s najsilnejším legálnych suplementov na zanedbateľný nárast čistej svalovej hmoty zároveň podporuje spaľovanie tuku. HMB je prirodzená látka s anabolickými účinkami.